Anunturi

Informații Cazare Cămine ACS UPB 2022-2023

By September 22, 2022No Comments

Calendar cazare:

Etapa 1

 • În perioada 21-25.09.2022, repartizarea studenților în cămine de către comisiile de cazare;
 • După data de 25.09.2022, vor fi afișate repartițiile în cămine, în contul de studenti.pub.ro;
 • În perioada 26-28.09.2022, studenții care au fost cazați pe timpul verii se vor putea muta în camera nouă unde au fost repartizați și vor aduce la noua administrație dovada plății regiei de cămin pentru prima lună/primele 3 luni, dar și dovada de la vechea administrație a achitării regiei de cămin pe durata verii. Plata se va realiza în conturile indicate mai jos, iar contractele de cazare vor fi semnate în perioada 30.09-02.10.2022, conform programării pe anii de studiu;
 • În perioada 30.09-02.10.2022, se va realiza ridicarea contractelor de către toată lumea, conform următoarei programări, între orele 09:00-15:00, în zilele:
  • 30.09 – anii II și III;
  • 01.10 – anul I;
  • 02.10 – anii IV, Master I, Master 2, Doctorat.

După ridicarea contractelor de la sediul Facultății de Automatică și Calculatoare, studenții se vor prezenta la administrația căminului unde au fost repartizați pentru a prelua camera.

Pentru studenții care doresc cazare în căminul P12, există două situații:

 • studenții care au mai fost cazați anterior trebuie să ducă cererea de cazare la administrația căminului P12;
 • studenții care NU au mai fost cazați anterior trebuie să completeze următorul formular.

Actele necesare cazării sunt:

 • dovada plății primei luni/primele 3 luni sau dovada scutirii de plată;
 • o copie a actului de identitate/pașaport.

După data de 02.10.2022, repartițiile neachitate și neridicate vor fi anulate.

Studenții care au fost cazați pe perioada verii și care și-au primit repartiția în căminele în care vor locui în noul an universitar, se pot muta imediat ce și-au achitat regia de cămin.

Etapa 2

Studenții care din diferite motive nu și-au luat locul de cazare în perioadele menționate se pot caza pe toată perioada lunii octombrie, în limita locurilor rămase libere.

Tarife de cazare începând cu luna octombrie 2022

 • Studenții la buget vor achita:
  • pentru căminele P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10,P11, P14, P15, P16, P17, P18, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27 și A Leu suma de 275 lei/lună sau în avans 750 lei/3 luni (adică 250 lei/lună pentru plata anticipată);
  • pentru căminele P12, P19 și D Leu 500 lei plus costurile utilităților (doar ceea ce depășește consumul aprobat în tariful de mai sus);
  • pentru căminul P20 410 lei/lună sau 1170 lei/3 luni (adică 390 lei/lună pentru plata anticipată);
  • pentru căminul C Leu 320 lei/lună sau 900 lei/3 luni (adică 300 lei/lună pentru plata anticipată);
 • Categoriile de studenți cazați scutiți de plată taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr.272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt: copiii de cadre didactice și didactice auxiliare aflate în activitate sau pensionați, bursierii statului roman, studenții străini scutiți de plata taxelor de școlarizare, orfanii de un părinte sau de ambii părinți; Studenții cu dizabilități (handicap grav sau sever) vor beneficia de reducere la plata regiei de cămin cu 50%, conform art.16 alin.(8) din Legea 448/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 •  Studenții cazați care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta și cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de comisie:
  • adeverinţă fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau universitate;
  • certificat de deces părinte/părinți;
  • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));
  • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces.
 • Studenții la taxa și studenții altor universități vor achita:
  • pentru căminele P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10,P11, P14, P15, P16, P17, P18, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27 și A Leu suma de 400 lei de student/lună;
  • pentru căminul P20 500 lei/lună;
  • pentru căminul C Leu 450 lei/lună;
  • pentru căminele P12, P19 și D Leu 600 lei/lună plus costurile utilităților(doar ceea ce depășește consumul aprobat în tariful de mai sus);
  • Studenții copii de CD și orfani de 1 sau ambii părinți, la învățământ cu taxă, beneficiază de o reducere de 150lei din tariful de cazare.
  • Studenții altor universități vor achita 3 luni în avans.
 • Studenții ERASMUS:
  • pentru căminul P19 100 euro loc/camera/lună,
 • Studenții străini CPV 400lei/lună.

Tarifele de cazare sunt valabile până la finalul anului 2022 și vor fi actualizate în funcție de notificările de modificare a prețurilor primite de la furnizorii de utilități începând cu ianuarie 2023.

Regia de cămin se va achita prin ordin de plată cu următoarele detalii la plată nume si prenume, cămin, camera și luna pentru care se plătește, în următoarele conturi:

 • Pentru studenții români (cont în lei)

 Universitatea Politehnica din București CUI 4183199

Banca Comerciala Romana – IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCB RO BU

Banca Romana pt. Dezvoltare – IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU

 • Pentru studenții străini (cont în EURO)

Universitatea Politehnica din București CUI 4183199

Banca Comerciala Romana,     IBAN: RO49RNCB0723000506250338

Banca Romana de Dezvoltare, IBAN: RO32BRDE410SV59022704100

Leave a Reply