FAQ

Admitere

Mai multe detalii legate de procesul de admitere se află aici.

Opționale

Mai multe detalii legate de opționale pentru anul I le gasiți aici.

Discipline facultative

Mai multe detalii legate de disciplinele facultative le gasiți aici.

Cămine

Când și unde este afișată repartizarea locurilor în cămine?

Repartizarea locurilor în cămine este afișată pe platforma studenti.pub.ro cu aproximativ o săptămână înainte de începerea anului universitar, alături de programarea pentru ridicarea contractelor de cazare.

Cui mă adresez dacă am o problemă la cămin?

Pentru orice problemă legată de cămine, puteți lua legătura cu administratorul sau cu președintele de cămin.

Există locuri special amenajate pentru studiu în cadrul căminelor?

Da, cămine există săli de lectură amenajate pe fiecare etaj unde puteți studia individual sau în grup. Acestea sunt dotate cu mese și scaune. Pentru a avea acces la ele, trebuie vorbit cu președintele căminului respectiv.

Care este tariful pentru taxa lunară de cămin?

Tariful diferă în funcție de categoria din care faceți parte. Pentru studenții ai căror părinți sunt cadre didactice sau studenții orfani de unul sau ambii părinți, nu se percepe taxă de cămin dacă se aduc acte doveditoare în acest sens, numai pentru cei încadrați la buget.. Pentru anul universitar 2021-2022, regia de cămin, pentru studenții care sunt la buget, este 250 RON lunar, iar pentru studenții care sunt la taxă, 400 RON lunar.

Cât costă utilităţile (apă, curent, internet)?

Toate utilitățile sunt incluse în taxa lunară de cămin.

Facultate

Pentru orice problemă întâmpinată în timpul anului universitar se poate consulta procedura aferentă.

Care sunt sarcinile unui responsabil de serie?

Responsabilul de serie ia legătura cu profesorii de curs în vederea planificării examenelor din sesiune, iar după ce realizează o centralizare a acestora, împreună cu ceilalţi şefi de grupă, o trimite către secretarul de an.

Care sunt sarcinile unui şef de grupă?

Atribuțiile unui șef de grupă sunt:
– să ducă la secretariat diverse documente (contracte de studii, legitimații și carnete);
– să țină legătura cu profesorii și asistenții de laborator sau seminar;
– să ajute șeful de serie cu planificarea examenelor.

Mă pot transfera la altă grupă în al doilea semestru?

Transferul la o altă grupă este posibil doar la începutul anului universitar.

Unde sunt localizate cantinele din campusul universității?

Cantine se regăsesc în Facultatea de Automatică și Calculatoare, în Rectorat, în campusul Leu, dar și în Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică.

Cum obţin o adeverinţă de student?

Adeverințele de student pot fi solicitate electronic la adresa studenti.pub.ro/index.php?page=Student.CereriAdeverinte

Cum fac o cerere și unde o depun?

Cererile se realizează în scris sau pe mail și trebuie trimise la secretariat. Mai jos aveți un model de cerere:

Domnule Decan,

Subsemnatul, [NUME şi PRENUME], student în anul X la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, la secţia Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei/ Ingineria Sistemelor, în grupa Y, seria Z, vă rog să-mi aprobaţi prezenta cererea prin care solicit [motivul solicitării]

Menţionez că [argumente pentru solicitarea curentă].

Vă mulţumesc anticipat!

Data Semnătura

Domnului Decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

Care este regulamentul burselor?

Regulamentul privind acordarea burselor poate fi accesat aici.

Cum pot să trec de la taxă la buget?

După anul 1 puteţi trece la buget:

  • timp de 1 an dacă sunteţi integralişti (nu aveți restanţe) la sfârşitul sesiunii din toamnă şi depuneţi o cerere la secretariat
  • pe tot parcursul facultăţii dacă daţi din nou admiterea

Unde se află decanatul/secretariatul și care este programul acestora?

Detalii despre locația și programul de lucru cu studenții pentru decanat/secretariat se regăsesc aici.