Discipline facultative

Această secțiune este dedicată disciplinelor facultative si modulului pedagogic, discipline care se întind pe mai multe semestre și sunt urmate suplimentar, doar dacă vă doriți în mod special aceste discipline.

Disciplinele facultative (liber alese) sunt discipline suplimentare față de cele din planul de învățământ care vă permit aprofundarea unor domenii studiate in facultate sau dobândirea unor noi cunoștințe in alte domenii față de cele din planul de învățământ. Astfel, pentrul anul I, puteți opta pentru a doua limbă straină.

Disciplinele facultative se organizează în regim „cu taxă”, în cazul în care se poate organiza cel puțin o grupă. O limbă straină are 2 puncte de credit (30 lei/un punct credit), astfel optarea pentru o astfel de disciplina va avea o taxă de 60 lei/semestru.

Disciplinele din cadrul modulului pedagogic se organizează in regim „fără taxă". Urmarea acestui modul are scopul obținerii unei certificări pentru profesia didactică.

Notele obținute la disciplinele facultative sunt luate în considerare la calculul mediei anuale la cererea studentului.