1. Care sunt ultimele medii de admitere din anii anteriori?
  • 2017:
   • CTI – 8,70
   • CTI.X – 8,14
   • IS – 8,14
   • IS.X – 7,98
  • 2016:
   • CTI – 9,26
   • CTI.X – 8,80
   • IS – 8,91
   • IS.X – 8,67
 2. Câte locuri sunt disponibile la ACS în acest an?
  • Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2018 – 2019:
   • Locuri subvenționate de la buget:
    • Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei – 330
    • Domeniul Ingineria Sistemelor – 250
   • Locuri cu taxă: 225 pentru ambele domenii
   • Total 805 locuri
 3. Care sunt actele de care am nevoie pentru a mă înscrie la ACS?
  • 3 fotografii de tip buletin (format 4×3, pe hârtie mată);
  • diploma sau adeverinţa de Bacalaureat;
  • certificat de naştere (original & copie);
  • adeverinţă medicală tip (apt pentru facultate);
  • foaia matricolă (necesară la etapa a III-a, dar va fi înapoiată candidatului pe loc).
 4. Cum pot primi cazare în timpul pregătirii dinaintea admiterii?
 5. Cum pot primi cazare în perioada examenelor?
  • Pentru a primi cazare în perioada admiterii, candidatul trebuie să opteze pentru aceasta la etapa a III-a din cadrul înscrierii. Acesta urmează să sune la cămin pentru a afla unde va fi cazat. Candidaţii vor primi mai multe detalii la înscrieri.Cazarea se poate face de pe 13 iulie până pe 19 iulie (ultima zi de înmatriculare).
 6. De ce să fac preînscriere?
  • Candidaţii preînscrişi până în data de 8 iulie, ora 23:59 beneficiază de o reducere de 15 lei din taxa de înscriere (taxa neredusă este 125 lei). De asemenea, timpul alocat acestei proceduri va fi redus considerabil, datele înregistrate urmând să fie doar verificate.
  • Aşadar, creează-ţi un cont pe site-ul http://admitere.pub.ro şi completează formularul cu informaţiile pe care le cunoşti în prezent, restul câmpurilor fiind actualizate la înscrierile din perioada 9-14 iulie.
 7. Cine nu este obligat la plata taxei de înscriere?
  • Sunt scutiți de plata taxei de înscriere orfanii de ambii părinți, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revoluției, copiii personalului didactic şi ai salariaţilor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, precum si salariatii din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.
 8. Ce acte sunt necesare pentru a candida pe locurile de rromi?
  • Pentru a candida pe locurile de rromi (1-2 locuri la ACS), candidatul trebuie să opteze pentru acestea la etapa a III-a de la înscrieri (opţiunea .R).
 9. Ce trebuie să fac pentru a candida pe locurile speciale pentru absolvenţii de liceu din mediul rural?
  • Pentru anul universitar 2018-2019, Universitatea POLITEHNICA din București alocă distinct un număr de locuri, finanțate de la bugetul de stat, absolvenților de licee situate în MEDIUL RURAL, care se regăsesc în această listă: https://www.edu.ro/sites/default/files/Centralizator%20licee%20rural%20pe%20judete_2017-2018_1.xlsx
  • Pentru a se înscrie pe aceste locuri, candidaţii trebuie să opteze pentru ele la admitere (să aibă prima opţiune .Lr), în perioada 9-14 iulie!
 10. Ce concursuri sunt acceptate pentru a intra la facultate fără susţinerea examenului de admitere?
  • Ai obţinut unul dintre premiile I, II, III sau menţiune la olimpiade naţionale de Matematică, Informatică sau Fizică în perioada liceului? Uite ce trebuie să faci pentru a putea fi înmatriculat la facultatea noastră fără să mai susţii examenul de admitere:
   ▪️pentru orice concurs se depune cerere la decanat în perioada 9-11 iulie cu copie de pe diplomă și număr de telefon;
   ▪️aceste cereri sunt analizate până vineri, 13 iulie, iar candidaţii primesc răspuns telefonic.
  • Detalii puteţi găsi atât în regulament (https://upb.ro/…/20…/11/Regulament_admitere_licenta_2018.pdf), cât şi în Hotărârea Facultăţii de Automatică şi Calculatoare (http://acs.pub.ro/public/Hotarare-Admitere-ACS-2018.pdf).
 11. Cum se face repartizarea în funcţie de opţiunile alese la înscriere?

  • În cazul repartizării din cadrul specializărilor din facultate (CTI şi IS), prioritate are media, astfel că dacă opţiunile sunt în ordinea CTI, IS, CTI.X, IS.X, iar candidatul nu intră la prima opţiune (CTI), dar, conform mediei de admitere, poate intra la a doua (IS), acesta va intra la specializarea IS înaintea celor care au pus prima opţiune IS dar au media mai mică decât respectivul. (Algoritmul de distribuire: http://acs.pub.ro/doc/Metodologia_de_admitere_prin_exemple.pdf)
  • ATENŢIE!
   Candidaţii care vor să intre pe locurile speciale pentru absolvenţii de liceu din mediul rural trebuie să aibă prima opţiune .Lr, apoi celelalte opţiuni, ca în cazul în care nu intră pe acele locuri să poată concura şi pe locurile obişnuite.
  • În cazul eliberării unor locuri prin retragerea dosarelor unor candidaţi declaraţi admişi, pe acele locuri vor putea intra prin glisare doar candidaţii care au fost înmatriculaţi la facultatea respectivă.
   • Să considerăm un exemplu:Ultimele medii sunt: CTI – 9,05, IS – 8,51, CTI.X – 8,70, IS.X – 8,00.Candidatul X are opţiunile CTI, IS şi media 8,50, aşa că nu a fost declarat admis la ACS.Candidatul Y are opţiunile CTI, CTI.X, IS, IS.X şi media 8,49, deci a intrat primul la IS.X. Candidatul Z a fost declarat admis la IS cu media 9, dar refuză înmatricularea.Astfel, prin glisare, candidatul care intră pe locul proaspăt eliberat va fi Y pentru că era deja înmatriculat la ACS. Deşi X are media mai mare decât Y, din cauza  fapului că NU a fost înmatriculat la ACS, nu mai poate fi repartizat pe locul eliberat prin retragerea altui candidat admis.
 12. Cum se fac redistribuirile?
  • Candidaţii care nu intră la niciuna dintre opţiunile alese din cadrul facultăţii de bază (unde dau admiterea), au posibilitatea să fie admişi la o altă facultate dintre cele bifate pentru redistribuire PE LOCURILE RĂMASE. În cazul redistribuirii, prioritate are opţiunea, nu media. Indiferent de numărul facultăţilor de la redistribuire, candidaţii trebuie să depună un singur dosar (la facultatea de bază) şi să plătească o singură taxă de înscriere (125 lei / 110 lei dacă are preînscriere).
  • Exemplu:Candidatul X are media 8,00, iar ultima medie de la ACS este 8,01, deci nu a intrat la ACS (facultatea de bază), dar a bifat la redistribuire facultăţile Y şi Z, în această ordine.La facultatea Y s-au ocupat toate locurile, iar ultima medie este 7,00.La facultatea Z au rămas locuri disponibile pentru redistribuire.Candidatul W are media 7,50, deci nu a intrat la ACS, iar la redistribuire are facultăţile Z şi Y, în această ordine.
   Prin urmare, candidatul X nu va intra la facultatea Y chiar dacă are media mai mare decât ultima medie de intrare, dar va intra la facultatea Z înaintea lui W.
 13. Cum pot trece de la taxă la buget?
  • Dacă ai fost admis la ACS în regim de taxă, există 2 modalităţi prin care poţi trece la buget:
   • Redai admiterea după încheierea anului I şi ai şansa să intri la buget;
   • Dacă eşti integralist la finalul anului I de facultate, poţi depune o cerere şi poţi trece la buget în limita locurilor disponibile.
 14. Care este diferenţa dintre CTI şi IS?
  • În primul an sunt cam aceleaşi materii la ambele secţii, însă accentul este pus diferit pe acestea în funcţie de specializare. De menţionat că la CTI numărul de teme este considerabil mai mare decât la IS, teme ce reprezintă punctaj destul de mare din nota finală şi fără de care nu poţi intra în examen.
   • Secţia CTI (Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei) este în general văzută ca îndreptată către software deoarece se face mult mai multă programare (diferite paradigme, algoritmică, paralelism), însă se studiază destul de mult şi partea de hardware (electronică, circuite logice, componenţa calculatoarelor numerice, arhitecturi).
    • Ce este important este că te ajută să îţi formezi o imagine de ansamblu trecând prin diferite materii din domenii variate (reţelistică, grafică, optimizări, embedded). După 3 ani reuşeşti să îţi dai seama cam ce ramură te interesează, iar în al patrulea an alegi dacă vrei să te concentrezi pe:
     • reţelistică & sisteme distribuite;
     • programarea microcontrolerelor;
     • compilatoare & sisteme de operare;
     • grafică & inteligenţă artificială;
     • programare web.
    • Faţă de Informatică@Universitate, CTI@ACS te ajută să îţi creezi o imagine de ansamblu despre calculatoare şi să le înţelegi mai bine funcţionarea, profesia ta după cei 4 ani de facultate fiind de inginer.
     Cunoașterea aspectelor de sistem (componentele hardware/software și relațiile dintre ele) vă oferă un atu important în fața informaticienilor din profiluri non-tehnice.
   • Secţia IS (Ingineria Sistemelor) pune accentul pe studiul sistemelor în general, întâlnind materii precum analiza de sisteme şi semnale, teoria sistemelor. În mare parte, veţi învăţa cum să controlaţi orice mecanism de acţionare de la roboţi, aeronave etc. prin intermediul unor ecuaţii matematice. Mai exact, pornind de la un sistem dat veţi învăţa cum să proiectaţi un controller sau diverse elemente care vor avea grijă ca sistemul vostru să respecte nişte parametri impuşi.
    • Pentru acest domeniu, facultatea pune la dispoziția studenților din ultimul an șase specializări:
     • trei specializări sunt unite într-un pachet A – Sisteme de conducere a sistemelor industriale;
     • alte trei specializări sunt unite într-un pachet B – Sisteme inteligente de conducere.
  • Mai multe detalii despre cele 2 specializări puteţi găsi în Ghidul viitorului student ACS.
 15. Mă pot transfera de la o secţie la alta?
  • Ai posibilitatea să te transferi doar după încheierea anului I de facultate dacă redai admiterea şi intri la specializarea dorită (unele materii vor fi echivalate).