Facultate

Înfiinţată in 1967, Facultatea de Automatică şi Calculatoare are ca misiune realizarea unui mediu fertil pentru educaţie, cercetare şi inovare, factori cheie în dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere. In particular, misiunea Facultăţii de Automatică şi Calculatoare este aceea de a potenţa cercetarea ştiinţifică de nivel înalt, de a împărtăşi cunoaştere prin educaţie în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei şi în domeniul Ingineria Sistemelor, şi de a oferi studenţilor şi cadrelor didactice din facultate un mediu profesional şi social stimulativ, de elită.

Facultatea de Automatică şi Calculatoare pregăteşte ingineri specialişti în domeniile Ingineria Sistemelor şi Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei pe baza unor programe de studii moderne, în care aspectele teoretice sunt îmbinate cu excelenţa practică. Studenţii facultăţii beneficiază de un mediu de învăţământ competitiv care stimulează creativitatea, iniţiativa ştiinţifică şi tehnică, dezvoltarea personală şi implicarea activă a viitorilor specialişti în construirea unei societăţi moderne.

Facultatea oferă programe de studiu la nivel de Licenţă, Master şi Doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile, după cum urmează.